Diensten

Business Planning

Deze service is speciaal opgezet om personen en bedrijven te helpen bij het toetsen van de financiёle haalbaarheid van hun ondernemingsactiviteiten. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande organisaties.

In hoofdlijnen is dit interessant voor:
Reorganisatie of hertructurering van bestaande organisaties of financiёle arrangementen van bedrijfsactiviteiten.
Het voorbereiden van de financiering van nieuw op te zetten ventures. Wij zijn gespecialiseerd in het uitwerken van kredietvoorstellen die voor de bank moeten worden voorbereid.


Human Resource Management

Medewerkers zijn een van de key factoren voor het succes van uw onderneming. Human Resource Management (HRM) is de discipline die de menselijke hulpbron beheert. Agilis schiet u te hulp bij het strategisch opzetten, uitvoeren of herstructureren van het HR Management binnen uw onderneming.

HRM is noodzakelijk voor alle vormen van dienstverlening, dus ook voor u!

Agilis biedt u 3 mogelijkheden:

1. Herstructureren: in dit geval is het maken van een assessment van belang:

 • De huidige processen en werkzaamheden binnen de relevante afdelingen
 • De daarbij behorende functie beschrijvingen (indien aanwezig)
 • De huidige functie houders

Na de assessment zijn er en aantal mogelijke oplossingen die Agilis voor u kunt toepassen:

 • Crisismanagement
  Acute en specifieke gevallen op korte termijn oplossingen vragen worden afgehandeld. Het voordeel hierbij is dat de consultant objectief zal handelen, teneinde de gewenste resultaten te behalen.
 • Traning van het huidig personeel 
  Training van het huidig personeel met als doel de effectiviteit en efficiency te optimaliseren. We denken hierbij aan de communicatie, klantvriendelijkheid, leidinggeven en werkoverleg.
 • Proffesionalisering van de interne dienstverlening
  Hierbij gaat de aandacht uit naar een goed arbeidsklimaat, teneinde de productie te verhogen. Hieronder verstaan wij goed omschreven functiebeschrijvingen en bijbehorende waardering, arbeidsreglementen, beoordeling en beloningssytemen, analyseren en verhoging van job satisfaction en teambuilding.
 • Het implementeren van een MIS op HR gebied
  We denken hierbij aan ziekteverzuim, ziektekosten overwerkpercentage, personeelssamenstelling.
 • Werving en selectie
  Indien blijkt dat de benodigde functies niet door het huidig personeel kunnen worden ingevuld. Wij zullen het desbetreffend proces begeleiden.
 • Pensioen mogelijkheden voor uw organisatie


2. Het opzetten en implementeren van een HR strategie die past binnen uw meerjaren beleidsplan. Dit is met name geschikt voor jonge, pas startende ondernemingen.

3. Het geven van een hostess klantgerichte opleiding voor middenkader.

 

Terug Naar Boven


Marketing

De marketing solutions van Agilis helpen uw onderneming een marketing strategie ontwikkelen om uiteindelijk een perfecte match tussen planning en realisatie van de commerciёle targets te bewerkstelligen. Dit geschiedt met name door een totaal aanpak van de wel bekende marketingmix (prijs, plaats, promo, product, personeel).

Agilis helpt u bij:

 • Het verbeteren van de corporate image die totaal moet aansluiten op uw doelgroep
 • Het ontwikkelen van creatieve promo’s
 • Het ontwikkelen van nieuwe ideeёn betreffende productverbetering
 • Het trainen van top personeel dat instaat is diensten te verkopen teneinde de vastgestelde targets te halen
 • Event marketing
 • Marketing strategieen ten behoove van Social Corporate Responsibility

De doelgroep wordt via verschillende invalshoeken ‘getriggerd’ om de aangeboden diensten te gebruiken, hetgeen resulteert in stijging van profit.

Agilis heeft strategische samenwerkingsverbanden met bedrijven uit de reclamewereld binnen en buiten Suriname waardoor de implementatie van de marketing strategie professioneel kan worden uitgevoerd; de “total” aanpak waar reeds over gesproken is!

Belangrijk is dat tijdens de uitvoering, het geheel aangestuurd blijft. Wij helpen uw onderneming van strategie tot implementatie, uitvoering en vernieuwing!
 

Terug Naar Boven